SilversmideOnsdagar kl. 18:00 - 21:00 på Navets skola.
Handledare: Britt Magnusson