StyrelseStyrelse och kontaktpersoner:Ordförande
Oskar Sjöholm
Telefon: 070-3757923
Mail: oskar.sjoholm(at)gmail.com
Vice. Ordförande Vakant
Sekreterare Uno Jonsson
Telefon: 076-8102312
Kassör Raimo Westerling
Telefon: 019-236396, 070-5451898
Ledamöter Jukka Jukkola tel: 076-7958453
Ingegärd Wessman tel: 019-128450
Suppleant Kjell-Ove Nordström: tel: 070-5671787
Kontaktperson snickeri: Uno Jonsson s.o.
Kontaktperson knivgillet Raimo Westerling tel: 019-236396, 070-5451898
Kontaktperson svepaskgruppen Christina Ingo-Olsson tel: 019-5752065, 070-6318488
Kontaktperson silversmide Britt Magnusson  tel: 019-149449, 076-3251488
Kontaktperson textil
Kontaktperson keramik Pernilla Söderek tel: 019-322160, 070-7302755
Revisor Lennart Ekström tel: 019-6111988, 070-9245180
Revisorsuppleant  Stig Perryd tel: 019-147378, 073-6458449
Valberedning, samk. Tomas Bergkvist tel: 070-3816230