2016-04-11

Vad händer i april, flera saker på gång...

Under april händer en hel del.

Den 20:e, onsdag, kommer Tony Lissel, Machine-Tools till Navet, med försäljning av knivmaterial och verktyg.

Stig P visar modellskepps- byggen torsdag den 21 april ca 18.30.
(Snickeriet är öppet som vanligt.)

Evert B visar och berättare lite om sitt intresse, klockor.  Det blir på den vanliga knivgille-träffen onsdag 27 april, i samband med kaffepausen