2018-02-05

Medlemsavgift / Årsmöte 2018


Föreingen Hantverket
Postadress: Box 317 40
701 35 Örebro
Plusgiro: 282664-2
Org nr: 875001-6399
www-foreningen-hantverket.blogspot.com


Medlemsavgift  2018
Hög tid för medlemsavgiften för 2018. Inbetalningskort bifogas. Kom ihåg att ange
avsändare när du betalar in via internet. För att kunna hålla ett aktuellt adressregister vill vi också gärna ha adress, telefon och inte minst e-post.
Medlemsavgiften för 2018 är 300 kronor. Snarast till plusgiro: 282664-2

Kallelse - Årsmöte 2018
Vi hälsar dig välkommen till föreningen Hantverkets årsmöte 2018.
Torsdagen den 15 mars kl. 18.00.
Plats: Föreningarnas Hus Slottsgatan 13, Örebro.
Motioner ska vara föreningen tillhanda två veckor före årsmötet, alltså den 1 mars, gärna tidigare. (Föreningen Hantverket, Box 316 40, 701 35 Örebro)

Handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut digitalt via e-post men kommer också att finnas tillgängligt vid årsmötet. Protokollet senare kommer att också att skickat ut digitalt.
Föreningen bjuder på någon form av förtäring.

Välkommen!
gm Styrelsen