2018-02-19


Föreningen Hantverket Medlemsnytt nr 1 feb. 2018


Besök – knivgillet Onsdagen den 21/2 kl. 18.00. OBS nästa vecka!
Sl Maskine TOOLs kommer till Navet och erbjuder köp av knivmaterial mm. Ett riktigt
bra tillfälle för de som vill fylla på förrådet eller lurar på att börja tillverka knivar.
www.si-knives.se

Besök på Axyd – Snickeri Torsdagen 8 mars kl. 18.00
Vi gör nu ett nytt försök med besök på Axyd snickeri på CV-området. Det har varit på
gång en tid. Här finns en omfattande snickeriutrustning, bl.a. ett stort putsbord.
Även om du inte har något eget arbete du behöver hjälp med är du välkommen följa
med på detta studiebesök. Vi ses kl. 18.00 utanför stora entrén till CV-området mitt
emot USÖ.

Slöjd på torsdagar
Via Medborgarskolan blir det en slöjldkurs torsdagar mellan 15 februari – 19 april.
Under denna period är det fullt möjligt att efter kursen komma dit och slöjda mellan
19.30 – 21.00. Under sportlovet vecka 8 kan material lämnas kvar i slöjdsalen.
Uppehåll 15 mars och skärtorsdagen. Välkommen.

Årsmöte
Från styrelsens sida vill informera om kommande årsmöte den 15 mars kl. 18.00 i
Föreningarnas Hus på Slottsgatan i Örebro. Kom ihåg att motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 1 mars via föreningsmailen
foreningen.hantverket@gmail.com) eller postadress. Handlingarna skickat ut via
mail cirka en vecka innan mötet. Bildvisning från studiebesök och verksamhet visas.
Välkommen.

Konst i Wadköping
Det finns ett gäng konsthantverkare i Wadköping som tillverkar konst och
konsthantverk som säljs i butiken. Man turas om att bemanna butiken. P.g.a. att
några personer i butiken flyttat från Örebro så behöver vi fylla på med några nya
medarbetare. Man söker därför personer som tillverkar och säljer någon form av
konst och hantverk och som är intresserade av att delta i vår butik. Är någon i
föreningen Hantverket intresserade så hör av er till Eva Eriksson Tel. 073-5931152
erikssoneva@gmail.com

Föreningens Blogg
www.foreningen-hantverket.blogspot.com
Här kan du finna senaste nytt, nyhetsbrevet, chema för verksamheterna mm. Du kan också
vara med och lämna egna bidrag till bloggen.
/Styrelsen